Национална програма “С грижа за всеки ученик”

Националната програма “С грижа за всеки ученик” цели повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните и образователните им потребности.

Дата на добавяне Изтегляния
02.11.2015 7 Изтегли