Папки

Национална програма “С грижа за всеки ученик”

Националната програма "С грижа за всеки ученик" цели повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните и образователните им потребности.

Дата на добавянеИзтегляния
02.11.20156 Изтегли