Национална програма „Квалификация”, съгласно приложение № 3 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Програмата цели поетапна подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование, както и създаване на условия за въвеждане на предприемачество в училище от най-ранна възраст, за повишаване капацитета на учителите по приоритетни направления (Формиране и развитие на предприемачески компетентности и въвеждане на мерки за възпитателно въздействие и дисциплиниране в училище)и за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики.

Дата на добавянеИзтегляния
23.09.2010159 Изтегли