Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съгласно приложение № 2 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Обект на програмата са децата, обхванати в държавните и общинските училища и детски градини, от следните приоритетни групи:
– 6-годишни деца в подготвителните групи и класове в детските градини и училищата и ученици от І до ІV клас включително – за подпомагане на храненето.

Дата на добавянеИзтегляния
23.09.201052 Изтегли