Национална програма „На училище без отсъствия“

Национална програма „На училище без отсъствия“ допринася за намаляване броя на свободните часове, намаляване на отсъствията на учениците чрез коректното им отразяване в училищната документация, чрез предприемането на реални, навременни и ефективни мерки от училището за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове, да участват в процеса на обучение и да овладяват знанията с активното участие на родителите, на ученическата общност, на общинските структури и на гражданското общество.

Дата на добавянеИзтегляния
02.11.20158 Изтегли