Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, съгласно приложение № 6 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Основна цел на Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII, XII клас) чрез национални стандартизирани изпити.

Дата на добавяне Изтегляния
23.09.2010 74 Изтегли