Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Основна цел на Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални стандартизирани изпити. Предстои разработване на система и провеждане на онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас. Чрез национални стандартизирани тестове бяха осъществени и изпитите за приемане на учениците след завършен VII клас в държавните и в общинските училища.

Дата на добавянеИзтегляния
05.11.201520 Изтегли