Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 обхваща всички държавни и общински училища, детски градини и самостоятелни общежития на територията на страната. Програмата представлява механизъм, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната.
Тя се състои от модул „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“ и модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. Общият й бюджет възлиза на 24 860 000 лв.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.201618 Изтегли