Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“

Чрез Националната програма „Развитие на педагогическите кадри“ се осигуряват допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите кадри с цел подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на по-висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.

Дата на добавянеИзтегляния
02.11.201519 Изтегли