Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Програма История. Проект 2: Колекция Европейски културни знаци на ХVІІІ и ХІХ в. 25.08.2010 55 Изтегли
Програма История. Проект 1: Пътеводител на средновековния пътешественик за старите български столици. 25.08.2010 90 Изтегли
Програма География. Проект 3: България в регионалните енергийни пазари. 25.08.2010 38 Изтегли
Програма География. Проект 2: Енергийни пазари на Европейския съюз. 25.08.2010 31 Изтегли
Програма География. Проект 1: Енергийната ситуация в началото на XXI век. 25.08.2010 30 Изтегли
Програма Биология. Проект 3: Мутации. Единство на организъм и среда. 25.08.2010 48 Изтегли
Програма Биология. Проект 2: Транскрипция и транслация. 25.08.2010 54 Изтегли
Програма Биология. Проект 1: Репликация на ДНК. 25.08.2010 51 Изтегли
Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Задание на проекта 25.08.2010 168 Изтегли
Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Въведение в проекта. 25.08.2010 129 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 4: Герои и лидери. 25.08.2010 60 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 3: Нашата околна среда. 25.08.2010 82 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 2: Открития и промени. 25.08.2010 50 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 1: Изследване на космоса. 25.08.2010 54 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 12: Местни лидери – бъдещи герои. Приложение А. 25.08.2010 47 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 12: Местни лидери – бъдещи герои. 25.08.2010 45 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 11: Велики мислители. Приложение А. 25.08.2010 66 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 11: Велики мислители. 25.08.2010 58 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 10: Световни герои – Залата на славата. Приложение А. 25.08.2010 37 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 10: Световни герои – Залата на славата. 25.08.2010 37 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 09: Потъващите градове. Приложение А. 25.08.2010 43 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 09: Потъващите градове. 25.08.2010 50 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 08: Защо става все по-топло? Приложение А. 25.08.2010 44 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 08: Защо става все по-топло? 25.08.2010 44 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 07: Как да опазим биологичното разнообразие на китовете? Приложение А. 25.08.2010 28 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 07: Как да опазим биологичното разнообразие на китовете? 25.08.2010 28 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 06: Бъдещето в наличност. Приложение А. 25.08.2010 33 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 06: Бъдещето в наличност. 25.08.2010 32 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище? Приложение А. 25.08.2010 63 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище? 25.08.2010 72 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия. Приложение А. 25.08.2010 38 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия. 25.08.2010 52 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд. Приложение А. 25.08.2010 39 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд. 25.08.2010 38 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 02: Съществува ли живот в космоса? Приложение А. 25.08.2010 39 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 02: Съществува ли живот в космоса? 25.08.2010 38 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 01: Пътешествие към космоса. Приложение А. 25.08.2010 48 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 01: Пътешествие към космоса. 25.08.2010 97 Изтегли
Глава 14: Заключение. 25.08.2010 75 Изтегли
Глава 13: Поддръжка и отстраняване на проблеми в Windows Vista. 25.08.2010 81 Изтегли
Глава 12: Конфигурирана на настройките за сигурност на Интернет. 25.08.2010 69 Изтегли
Глава 10: Персонализиране на Windows Vista. 25.08.2010 58 Изтегли
Глава 09: Администриране на споделени папки. 25.08.2010 60 Изтегли
Глава 08: Управление на твърди дискове и файлови системи. 25.08.2010 70 Изтегли
Глава 07: Конфигуриране на мрежови протоколи. 25.08.2010 69 Изтегли
Глава 06: Инсталиране и поддържане на програми. 25.08.2010 67 Изтегли
Глава 04: Създаване и управление на потребителски акаунти. 25.08.2010 93 Изтегли
Глава 03: Инсталиране на Windows Vista. 25.08.2010 109 Изтегли
Глава 02: Какво е новото в Windows Vista. 25.08.2010 63 Изтегли
Глава 01: Общи сведения за Windows Vista. 25.08.2010 94 Изтегли
Полезно за Windows (ръководство за лесно справяне с някои проблеми) 25.08.2010 673 Изтегли
Изграждане на безжична мрежа 25.08.2010 515 Изтегли
Глава 16: Управление на сървъри, работещи под Windows Server 2003 R2. 25.08.2010 698 Изтегли
Глава 15: Обзор на системното администриране в Microsoft Windows Server 2003. 25.08.2010 592 Изтегли
Глава 14 : Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп при Windows 2003. 25.08.2010 483 Изтегли
Глава 13: Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности. 25.08.2010 396 Изтегли
Глава 12: Настройки на мрежови и Интернет връзки. 25.08.2010 483 Изтегли
Глава 11: Конфигурирана на настройките за сигурност на Интернет. 25.08.2010 413 Изтегли
Глава 10: Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности. 25.08.2010 375 Изтегли
Глава 09: Оптимизиране на Windows XP. 25.08.2010 395 Изтегли
Глава 08: Конфигуриране на Windows XP. 25.08.2010 391 Изтегли
Глава 07: Администриране на споделени папки. 25.08.2010 474 Изтегли
Глава 06: Защитаване на ресурси с NTFS позволения. 25.08.2010 400 Изтегли
Глава 05: Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери. 25.08.2010 458 Изтегли
Глава 04: Конфигуриране на мрежови протоколи. 25.08.2010 496 Изтегли
Глава 03: Създаване и управление на потребителски акаунти. 25.08.2010 536 Изтегли
Глава 02: Инсталиране на Windows XP Professional и Windows 2003 Server. 25.08.2010 541 Изтегли
Глава 01: Общи сведения за операционните системи Windows XP и Windows Server 2003 R2. 25.08.2010 550 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект. 25.08.2010 14 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия. 25.08.2010 8 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация. 25.08.2010 7 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 3. 25.08.2010 5 Изтегли