Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд.

Проектът ще позволи на учениците да изследват и проучват настоящите идеи и технологии и да ги прилагат в бъдеще.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 38 Изтегли