Папки

Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Въведение в проекта.

Нашата цел е да помогнем на учителите от цял свят да интегрират технологиите в учебните програми чрез включването им в успешни образователни проекти.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 128 Изтегли