Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3.

Създаване и попълване на база от данни. В настоящия модул ще изработите с приложението Microsoft Excel 2003, таблица, съответна на създадения от вас в предишния модул концептуални модели на обекти.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 5 Изтегли