Програма История. Проект 2: Колекция Европейски културни знаци на ХVІІІ и ХІХ в.

Този проект създава предпоставки за синтез на знания за конкретна историческа епоха и характерните за нея стилове, школи и направления в културата и изкуствата.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201057 Изтегли