Глава 13: Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности.

В тази глава ще бъде разгледан процеса на начално зареждане на операционната система и методите за анализ и отстраняване на възникнали проблеми при зареждане на операционната система. Също така е дадена уводна информация за регистрите на операционната система и начина за работа с тях.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010399 Изтегли