Глава 15: Обзор на системното администриране в Microsoft Windows Server 2003.

Големите възможности, които предоставя Windows 2003, предполагат и добро управление на ресурсите на системата. В този урок са представени някои от възможностите на Windows 2003 и инструменти за управлението му.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010595 Изтегли