Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар.

Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Excel 2003: “Програма на семинар” предоставя инструкции за изработване на програма на семинара, представяща дневния ред в табличен вид, като се задават начален час и продължителност за отделните дейности, а крайния час се получава на базата на стойностите от първите две колони на таблицата.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.20107 Изтегли