Глава 06: Инсталиране и поддържане на програми.

В тази глава се разглежда как се инсталират програми под Windows Vista, обсъждат се някои съображения за съвместимостта на програмите и настройките, които се правят, за да може стари програми да работят безпроблемно под новата операционна система на Майкро-софт. Разглеждат се инструментите, които предоставя Window Vista, за следене и управление на програмите, както и настройката на програ-мите по подразбиране за различните файлове.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201069 Изтегли