Глава 02: Какво е новото в Windows Vista.

В тази глава се разглеждат нововъведенията в Windows Vista.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 63 Изтегли