Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 4: Герои и лидери.

Допълнителни пояснения към Проект 10, Проект 11 и Проект 12.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 60 Изтегли