Глава 11: Конфигурирана на настройките за сигурност на Интернет.

В тази глава ще бъде обяснена една от най-важните части – задаването на политики, или група от правила, които се отнасят за определени потребители.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 413 Изтегли