Папки

Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Проект 2: Организатори и участници. Модул 2. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 1. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта. 25.08.2010 8 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация. 25.08.2010 8 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден. 25.08.2010 2 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта. 25.08.2010 4 Изтегли
Увод 25.08.2010 224 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Предизвикателство за ученици 25.08.2010 496 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Помагало за моделиране на обекти 25.08.2010 276 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 3 25.08.2010 139 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 2 25.08.2010 92 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 1 25.08.2010 132 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план 25.08.2010 126 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Указания за оценяване 25.08.2010 67 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Учебен план 25.08.2010 79 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Указания за оценяване 25.08.2010 71 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Предизвикателство за ученици 25.08.2010 122 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 3 25.08.2010 54 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 2 25.08.2010 46 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 1 25.08.2010 78 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Указания за оценяване 25.08.2010 89 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Предизвикателство за учениците 25.08.2010 118 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. План на урока 25.08.2010 117 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3 25.08.2010 75 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2 25.08.2010 75 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1 25.08.2010 206 Изтегли
Увод към изданието 25.08.2010 163 Изтегли
Проекти: ЧУЖД ЕЗИК 25.08.2010 429 Изтегли
Проекти: ХИМИЯ 25.08.2010 320 Изтегли
Проекти: МАТЕМАТИКА 25.08.2010 670 Изтегли
Проекти: ИСТОРИЯ 25.08.2010 318 Изтегли
Проекти: ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 25.08.2010 1139 Изтегли
Проекти: ГЕОГРАФИЯ 25.08.2010 288 Изтегли
Проекти: БИОЛОГИЯ 25.08.2010 320 Изтегли
Партньорство в процеса на обучение или новата роля на учителя 25.08.2010 542 Изтегли
Корица и становища на експерти за съдържанието на книгата “101 идеи за иновативни учители” 25.08.2010 323 Изтегли
Иновативни идеи за обучението – Част първа 25.08.2010 1871 Изтегли
Частични “реформени” действия вместо цялостна реформа на системата 25.08.2010 53 Изтегли
Пътуване с влак 25.08.2010 62 Изтегли
Присъда: Детски дом 25.08.2010 23 Изтегли
Нашите ученици – нашето бъдеще 25.08.2010 49 Изтегли
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 25.08.2010 264 Изтегли
Изтъркан плюш vs. уебкамери 25.08.2010 23 Изтегли
За Нашите Деца-1брой 25.08.2010 149 Изтегли
За Нашите Деца-2 брой 25.08.2010 38 Изтегли
За Нашите Деца – 3 брой 25.08.2010 45 Изтегли
Е-талант 25.08.2010 151 Изтегли
Агресивност или хиперактивност, или и двете 25.08.2010 241 Изтегли
Структура на образователната система в България 25.08.2010 1230 Изтегли
Е-услуга УВЕДОМЯВАНЕ НА РИО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 25.08.2010 25 Изтегли
Е-услуга ИЗПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНА ПОМОЩ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 25.08.2010 8 Изтегли
E-услуга ЗАВЕРКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ЛЕГИТИМНИ БЪЛГАРСКИ СРЕДНИ УЧИЛИЩА 25.08.2010 4 Изтегли
E-услуга ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНАТА УЧЕБНА НАТОВАРЕНОСТ И РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА 25.08.2010 30 Изтегли
Убийството на Моцарт 25.08.2010 468 Изтегли
Лекуване на емоциите 25.08.2010 1094 Изтегли
Кой ми взе сиренцето? 25.08.2010 613 Изтегли
Детето – как да го обичаме истински 25.08.2010 1149 Изтегли
12 мита в българската история 25.08.2010 867 Изтегли
Финансова децентрализация 25.08.2010 2 Изтегли
Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети 25.08.2010 12 Изтегли
Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми 25.08.2010 2 Изтегли
Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет 25.08.2010 19 Изтегли
Програмен бюджет на МОН за 2008 година 25.08.2010 2 Изтегли
Повишаване образованието на учителите 25.08.2010 1 Изтегли
Основни характеристики на делегирания бюджет 25.08.2010 3 Изтегли
ОП “Развитие на човешки ресурси” 25.08.2010 3 Изтегли
Онлайн общества 25.08.2010 1 Изтегли
ОДИТЕН ДОКЛАД Проект “Модернизация на образованието” 25.08.2010 6 Изтегли