Библиoтеката на Teacher.bg

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Национална рамка за провеждането на инспекции в училищата във Великобритания 25.08.20101 Изтегли
Какво представлява изследването PISA 25.08.201015 Изтегли
Доклад НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА 25.08.20101 Изтегли
Доклад за ефективността на образованието 25.08.201016 Изтегли
Делегирани и неделегирани отговорности 25.08.20105 Изтегли
Грамотност и умения за следващото общество-PISA 25.08.20105 Изтегли
България – образование и умения за икономиката на знанието 25.08.20107 Изтегли
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 25.08.20108 Изтегли
PISA 2002 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 25.08.201010 Изтегли
Рамка на европейското проучване на езиковите компетентности 25.08.201040 Изтегли
Приемане ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕО в областта на образованието 25.08.201026 Изтегли
КОНВЕНЦИЯ за борба срещу дискриминацията в областта на образованието 25.08.201072 Изтегли
ПРАВИЛА за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернeт 25.08.2010249 Изтегли
НАРЕДБА № 5 за нормите за задължителна преподавателска работа 25.08.2010620 Изтегли