Глава 08: Управление на твърди дискове и файлови системи.

В тази глава ще се разглеждат инструментите и техниките за управление на твърдите дискове и файловите системи.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 70 Изтегли