Глава 05: Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери.

Тази глава запознава с процедурите за инсталиране, конфигуриране и подържане на локален и мрежов принтер. Отстраняване на често срещани проблеми.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 458 Изтегли