Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище?

Проектът има за цел да подпомогне учениците да разберат, разпознаят и изследват ефектите от безжичните технологии. Учениците провеждат изследване върху влиянието на безжичните технологии върху училищата и образованието, бизнесът и икиномиката, обществото и културата.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201074 Изтегли