Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 2: Открития и промени.

Допълнителни пояснения към Проект 04, Проект 05 и Проект 06.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 50 Изтегли