Глава 12: Настройки на мрежови и Интернет връзки.

В тази глава се представят възможностите на Windows XP Professional и Windows Server 2003 за споделяне на връзката към Интернет. По този начин една единствена връзка може да се ползва от всички компютри в локалната мрежа. Представена е също вградената защитна стена, чрез която може да се контролира входящата комуникация към компютъра или мрежата.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010485 Изтегли