Глава 09: Оптимизиране на Windows XP.

В тази глава ще бъдат разгледани различни настройки и програми, целящи повишаване производителността на системата. В случая дефиницията на производителност е „Ускоряване на общата работа на системата”, т.е. програмите се зареждат по бързо, поведението на интерактивните програми е подобрено и други.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010399 Изтегли