Глава 01: Общи сведения за операционните системи Windows XP и Windows Server 2003 R2.

В тази глава ще бъдат разгледани основните характеристики на операционните системи Windows XP и Windows Server 2003 R2. Целта е да се придобие идея, за това какво предлагат разгледаните операционни системи и кои са най-подходящите им приложения.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010554 Изтегли