Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище? Приложение А.

Приложение към Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище?

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 63 Изтегли