Глава 02: Инсталиране на Windows XP Professional и Windows 2003 Server.

Общи сведения и терминология; Инсталиране на Windows XP Professional; Инсталиране на Windows 2003 Server; Отстраняване на неизправности по време на инсталиране на Windows.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010545 Изтегли