Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Задание на проекта

Пакетът, който е пред вас съдържа работни материали за 12 проекта, които учениците изпълняват в поредица от учебни часове и включва тяхното пълно дидактическо обезпечаване.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010177 Изтегли