Папки

Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия.

Този проект е специално структуриран, така че да помогне на учениците да осъзнаят, че откритията и иновациите от миналото оказват въздействие върху настоящите и бъдещи такива.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 52 Изтегли