Учебна програма по Италиански език за ІХ-Х клас

Учебната програма по Италиански започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
07.12.20104 Изтегли