Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език)

Учебната програма по Румънски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
07.12.20103 Изтегли