Приложение № 3 към чл. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии, Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии

В Приложението се посочват държавните образователни изисквания за учебното съдържание на културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии, Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии. Посочва се общата характеристика и целите на културно-образователната област, както и спецификата на предметите в областта, връзката и зависимостите между тях.

Дата на добавянеИзтегляния
13.11.2010338 Изтегли