Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП)

В учебната програма по Сръбски и Хърватски език е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавяне Изтегляния
10.12.2010 1 Изтегли