Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІ клас

В учебната програма по Химия и опазване на околната среда е разписано учебното съдържание, обособено в раздели, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
08.12.2010158 Изтегли