Учебна програма по Немски език за ХІ клас

В учебната програма по Немски език е разписано учебното съдържание, обособено в раздели, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
08.12.2010 39 Изтегли