Приложение № 6 към чл. 4, т. 6 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Изкуства, Учебни предмети: музика и изобразително изкуство

В Приложението са посочени държавните образователни изисквания за учебно съдържание, също така общата характеристика на културно-образователната област, също и целта и задачите на обучението.

Дата на добавянеИзтегляния
16.11.2010103 Изтегли