УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за обучение на възрастни в курсове за ограмотяване

Учебните програми са предназначени за обучението на възрастни в курсове за ограмотяване, организирани в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Те включват начални знания, умения и отношения по български език и литература, по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото, които са необходими
на курсистите за преминаване в следващия модул за обучение на възрастни – обучение за придобиване на професионална квалификация.

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.2010108 Изтегли