Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Чужди езици, Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език

В Приложение 2 на културно-образователна област: Чужди езици, учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език се определя общата характеристика, както и целите на културно-образователната област „Чужди езици“.

Дата на добавянеИзтегляния
12.11.2010128 Изтегли