Приложение № 4 към чл. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование

В Приложението се определят Културно-образователната област: Обществени науки и гражданско образование, Учебните предмети: роден край, човекът и обществото, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл „Философия“ (психология и логика, етика и право, философия), свят и личност. Определят се държавните образователни изисквания за учебното съдържание, както и общата характеристика, мястото и ролята на културно-образователната област.

Дата на добавянеИзтегляния
14.11.201052 Изтегли