УЧЕБНА ПРОГРАМА по български език за обучение на ученици-мигранти в начален образователен етап І – ІV клас)

Програмата започва с общо представяне, след което са разписани целите на обучението по български език, които се свързват с покриване на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка. Учебната
програмата се реализира в 90 часа годишно (3 часа седмично) и е разделена на модули. Посочени са очакваните резултати от обучението.

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.201030 Изтегли