Учебна програма по Полски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП)

В учебната програма по Полски език е разписано учебното съдържание, обособено в раздели, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
08.12.2010 2 Изтегли