Приложение № 7 към чл. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Бит и технологии, Учебни предмети: „Домашен бит и техника“, „Домашна техника и икономика“ и „Технологии“

В Приложението са посочени държавните образователни изисквания за учебното съдържание, общата характеристика на културно-образователната област, мястото и ролята на културно-образователната област „Бит и технологии“ в
системата на общообразователната подготовка.

Дата на добавянеИзтегляния
16.11.201069 Изтегли