Папки

Учебна програма по Френски език за ХІІ клас

В учебната програма по Френски език е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавяне Изтегляния
10.12.2010 10 Изтегли