Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІ клас

В учебната програма по Биология и здравно образование е разписано учебното съдържание, обособено в раздели, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
08.12.2010177 Изтегли