НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

С тази наредба се определят: разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование за достигане на общообразователния минимум по чл. 12 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и продължителността на етапите за формите на обучение и за училищата, посочени в чл. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Дата на добавянеИзтегляния
17.11.201051 Изтегли