Приложение № 5 към чл. 4, т. 5 от Наредба № 2 от 2000 г. Kултурно-образователна област: Природни науки и екология Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

В Приложението се определят държавните образователни изисквания за учебното съдържание на Kултурно-образователната област: Природни науки и екология, Учебните предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда. Дава се определение на общата характеристика на културно-образователната област, мястото, ролята и целите й.

Дата на добавянеИзтегляния
14.11.2010177 Изтегли